ดาวน์โหลด

บริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.26 MB 49 9 ก.ย. 65
โครงสร้างการบริหารงานบุคคลปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.30 MB 35 9 ก.ย. 65
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ดาวน์โหลด 0.30 MB 56 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ดาวน์โหลด 0.32 MB 52 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด 0.09 MB 57 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.29 MB 51 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.27 MB 56 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.31 MB 54 15 ส.ค. 65
พรบ.เกี่ยวกับการทุจริต ดาวน์โหลด 0.55 MB 65 2 ก.ย. 63
ข้อมูลบุคลากร ดาวน์โหลด 0.05 MB 107 10 ส.ค. 63
ฟอร์ม ID Plan 2562 ดาวน์โหลด 0.07 MB 117 11 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 61 ดาวน์โหลด 3.43 MB 153 21 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุและยามรักษาการณ์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 195 21 ส.ค. 61
แบบสรุปคะแนนปี 2560คนละชุด ดาวน์โหลด 0.02 MB 201 2 ก.ค. 61
แบบบันทึกคะแนนปี 2560คนละสามชุด ดาวน์โหลด 0.05 MB 429 2 ก.ค. 61
13ตัวชี้วัด ดาวน์โหลด 1.24 MB 548 16 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ดาวน์โหลด 0.42 MB 387 12 มิ.ย. 61
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ ดาวน์โหลด 0.47 MB 100 16 ก.ค. 61
หลักเกณฑ์ PowerPoint ว 22 (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลด 6.49 MB 370 16 ก.ค. 61
โครงสร้างงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.35 MB 91 7 มิ.ย. 64
ภาระงานตามคู่มือครู ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.22 MB 41 9 ก.ย. 65