ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
447 หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทรศัพท์ 054279074 โทรสาร 054332257

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนวังเหนือวิทยา