ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/LearnM1.pdf


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/LearnM2.pdf


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/LearnM3.pdf


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/LearnM4.pdf


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/LearnM5.pdf


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/LearnM6.pdf


 
11 พ.ค. 65 | รับชม : 960 ครั้ง