กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน เปิดโลกเรียนรู้สู่ชุมชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยมีนายดำรงค์ ตุลาสืบ เป็นประธานในการเปิดงานฯ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงของนักเรียน บูทสินค้าเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในงาน