นายนพเก้า คิดอ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้สอบผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาเคมี ซึ่งจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ในระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2566 นี้ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลั


วันที่ 4 ตุลาคม 2566 - รับชม : 96 ครั้ง