พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 - รับชม : 56 ครั้ง