พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 - รับชม : 202 ครั้ง