ยินดีกับนักเรียนแผนภาษาญี่ปุ่น สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5

ยินดีกับนักเรียนแผนภาษาญี่ปุ่น ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานประเทศไทย)
รายชื่อดังนี้
            1.นายปรมัตถ์    อ้วนเทิง  ม.5/4
            2. นายสุชินกรณ์  งามขำ   ม. 5/4
            3. นางสาวอิศราภัทร  ใสแจ่ม  ม.5/4
            4. นางสาวกมลพรรณ พานแก้ว  ม.5/4

15 ก.พ. 64 | รับชม : 204 ครั้ง