คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.68 MB 22 2 พ.ย 65
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด 3.48 MB 17 2 พ.ย 65
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 ดาวน์โหลด 0.90 MB 57 3 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยา เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดาวน์โหลด 0.13 MB 44 3 ส.ค. 65
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลด 2.34 MB 100 1 มี.ค. 65
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด 0.79 MB 74 6 ม.ค. 65
ประกาศเกียรติคุณครูดีศรีชาววัง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 0.50 MB 66 14 ธ.ค. 64
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.68 MB 100 2 พ.ย 64
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.86 MB 79 9 ก.ย. 64
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom) ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.74 MB 73 21 ก.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.45 MB 244 4 พ.ย 63
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด 0.21 MB 79 9 ก.ย. 63
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด 0.86 MB 211 3 พ.ย 63
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด 0.89 MB 702 6 ม.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.51 MB 123 24 ม.ค. 64
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2564 ดาวน์โหลด 1.13 MB 82 1 มี.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.67 MB 1,416 24 มี.ค. 64
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล 51 ปี วังเหนือวิทยา" ดาวน์โหลด 1.29 MB 116 1 ธ.ค. 63