พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - รับชม : 25 ครั้ง