ตารางเรียน 2-2566

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/M1-266.pdf


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/M2-266.pdf


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/M3-266.pdf


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/M4-266.pdf


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/M5-266.pdf


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/M6-266.pdf

26 ต.ค. 66 | รับชม : 360 ครั้ง