การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น
 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ชั้นล่างอาคารสิริกาญจนา และจัดกิจกรรมบางส่วนที่อาคารพิพิธปัญญา 
ชวนชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขัน 
1.ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
2.กิจกรรมการแข่งขันโยนไข่ 
3.กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสต์ 
4.กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลภายในงานครั้งนี้ 
สนใจสมัครได้เลยคะ แสกนคิวอาร์โค้ดได้เลย
10 ส.ค. 65 | รับชม : 35 ครั้ง