ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครองวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 
สิ่งที่ต้องเตรียม
  • ให้นักเรียนติดตั้งแอพลิเคชั่น สพม.35 ลงในโทรศัพท์มือถือ(เฉพาะระบบ Andriod ระบบ IOS ไม่สามารถโหลดแอพลิเคชั่นได้)
  • นำโทรศัพท์มือถือ Smart Phone มาในวันปฐมนิเทศ
  • ศึกษาขั้นตอนการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม(ม.1) ให้เข้าใจ
5 พ.ค. 65 | รับชม : 572 ครั้ง