โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

                “ พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร สถานศึกษา ผกท.และทุนการศึกษา นศท.”

               เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 
กระทำพิธีมอบโล่, เกียรติบัตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น, เกียรติบัตรสถานศึกษาวิชาทหาร
ดีเด่น และทุนการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 
ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง
โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับ
สถานศึกษาวิชาทหาร, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร 

              โดยศูนย์ฝึกย่อยอำเภอวังเหนือ ได้รับรางวัลโล่ห์เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2564 และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารอมรเทพ วงศ์ธิมาได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ  
ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร วิรากานต์  ปั้นรูป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    Facebok  ศูนย์ฝึกย่อยอำเภอวังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
8 เม.ย. 65 | รับชม : 239 ครั้ง