ประกาศรายชื่อและมอบตัว

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 และรับมอบตัวนักเรียน
            2 เมษายน 2565 เวลา
                เวลา 08.30 - 10.00 น. ม.1 กลุ่ม 1 และ 2        
                เวลา 10.00 – 11.30 น. ม.1 กลุ่ม 3 และ 4
                เวลา 13.00 - 14.30 น. ม.1 กลุ่ม 5 และ 6

          3 เมษายน 2565
                เวลา 08.30 - 10.00 น. ม.4/1 – 4/2              
                เวลา 10.00 – 11.30 น. ม.4/3 – 4/4
                เวลา 13.00 - 14.30 น. ม.4/5 – 4/6              
                เวลา 14.30 – 16.00 น. ม.4/7
23 มี.ค. 65 | รับชม : 485 ครั้ง