ระบบรับสมัครนักเรียน

ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ส่งใบสมัคร : https://forms.gle/BH7rWjhhbndtMn5U6
     ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3DLFUc2Z_GGKE2V1JChWoRndaCIeqfFTsCgFCba2Ro/edit?usp=sharing

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ส่งใบสมัคร : https://forms.gle/YdVBrYUtkviCVRKV7
     ตรวจสอบรายชื่อผู้ใบสมัคร : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10uBliqAw2zzy8rRUo79ScRCEytSNbYZsvWiDfPygBx4/edit?usp=sharing
9 มี.ค. 65 | รับชม : 334 ครั้ง