ประกาศ

ผลการคัดเลือกเข้ากลุ่มเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประเภทโควต้าโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/img250.pdf


ประเภทโควต้าโรงเรียนเดิม : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/img251.pdf

8 มี.ค. 65 | รับชม : 160 ครั้ง