รับสมัครนักเรียนออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ยังมีอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนวังเหนือวิทยา จึงรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ มีปัญหาสามารถติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ ดังนี้ รองฯสมชาย : 084 9488 107 ครูวันเพ็ญ : 086 1874 292  ครูแสงเดือน : 086 1919 920
17 เม.ย. 64 | รับชม : 295 ครั้ง