พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร

โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้รับรางวัล สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น และรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น คือ นางปณิดา โสลา
25 ก.พ. 64 | รับชม : 146 ครั้ง