อาคารสถานที่

 

อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง
 
            
อาคารเรียน หอประชุมแบบ 101ล./27 พิเศษ  
 CS213A  (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)  
ปีที่สร้าง 2527   ปีที่สร้าง 2562     


 
อาคารเรียน    โรงอาหาร 500 ที่นั่ง   
 218,318 ค,318 ป,318ล.  ปีที่สร้าง 2552   
ปีที่สร้าง 2558       


 
อาคารอเนกประสงค์/โรงฝึกงาน สามัญ บ้านพักครูกรม  
ปีที่สร้าง 2524  ปีที่สร้าง 2518  


 
บ้านพักครู กรมสามัญ  บ้านพักครู กรมสามัญ 
 ปีที่สร้าง 2513  ปีที่สร้าง 2558 


 
บ้านพักครู กรมสามัญ เรือนเพาะชำ
ปีที่สร้าง 2527  ปีที่สร้าง 2558


 
ห้องน้ำนักเรียน  ห้องน้ำนักเรียน
ปีที่สร้าง 2531 ปีที่สร้าง 2534


 
ห้องน้ำนักเรียน ห้องน้ำนักเรียน
   ปีที่สร้าง 2535 ปีที่สร้าง 2546


 
ห้องน้ำนักเรียนหญิง 6 ที่/49   
ปีที่สร้าง 2562