อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ                         วน.ว.

สีประจำโรงเรียน              ม่วง – ขาว


ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นแคฝรั่ง