ดาวน์โหลด

รับสมัครนักเรียน     ครั้ง วันที่
ใบมอบตัวนักเรียน(pdf) ดาวน์โหลด 0.09 MB 155 4 พ.ค. 64
ใบมอบตัวนักเรียน(Word) ดาวน์โหลด 0.03 MB 86 4 พ.ค. 64
ใบสมัครเรียน ดาวน์โหลด 0.16 MB 78 7 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อโควต้าโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดาวน์โหลด 0.17 MB 52 8 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อโควต้าโรงเรียนเดิม ดาวน์โหลด 0.81 MB 61 8 มี.ค. 65
ใบมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2565 ดาวน์โหลด 0.07 MB 65 22 มี.ค. 65
ขั้นตอนการรับมอบตัวนักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 0.25 MB 61 22 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.1 รับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.77 MB 73 23 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.4 รับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.87 MB 57 23 มี.ค. 65
แผนผังการรับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.05 MB 58 23 มี.ค. 65
เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ดาวน์โหลด 0.79 MB 70 5 เม.ย. 65
เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 ดาวน์โหลด 0.85 MB 99 5 เม.ย. 65
- ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 0.50 MB 94 5 พ.ค. 65
- ลงทะเบียนวิชาเลือกผ่านแอพลิเคชั่น ดาวน์โหลด 0.80 MB 65 5 พ.ค. 65