ดาวน์โหลด

อื่นๆ     ครั้ง วันที่
นักเรียนโควตา ดาวน์โหลด 0.30 MB 12 14 ธ.ค. 65
ครูดีมีศีลธรรม ดาวน์โหลด 1.43 MB 29 2 พ.ย 65
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.30 MB 48 15 ส.ค. 65
ผลงานด้านแข่งขันกีฬาเปตองชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.17 MB 60 9 ส.ค. 65
ผลการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 2.16 MB 56 9 ส.ค. 65
ผู้กำกับดีเด่น ดาวน์โหลด 1.37 MB 59 8 เม.ย. 65
รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ดาวน์โหลด 1.03 MB 61 8 เม.ย. 65
รางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ดาวน์โหลด 1.25 MB 70 8 เม.ย. 65
นักเรียนแผนญี่ปุ่นรับรางวัล ดาวน์โหลด 1.74 MB 58 6 ม.ค. 65
เกียรติบัตรประกันคุณภาพดีเด่น ดาวน์โหลด 0.15 MB 50 12 พ.ย 64
เกียติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือระดับเงิน ดาวน์โหลด 0.14 MB 68 12 พ.ย 64
เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ดาวน์โหลด 0.15 MB 71 12 พ.ย 64
ครูรับรางวัลคุรุชน ดาวน์โหลด 0.56 MB 55 10 พ.ย 64
พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร ผกท.(พ),ผกท. และมอบทุนการศึกษา นศท.? ศฝ.นศท.มทบ.32 ดาวน์โหลด 0.34 MB 66 24 มี.ค. 64
การแข่งขันกีฬา ดาวน์โหลด 0.58 MB 82 29 ม.ค. 64
o-net ดาวน์โหลด 0.67 MB 61 29 ม.ค. 64