ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ทั่วไป 5 เม.ย. 67
2 ประกาศประมูล ทั่วไป 5 เม.ย. 67
3 รดน้ำดำหัว ทั่วไป 29 มี.ค. 67
4 ผลการสอบวัดผลระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564-2566 ทั่วไป 28 มี.ค. 67
5 รายชื่อมอบตัว ม.4 ทั่วไป 26 มี.ค. 67
6 แผนผังการมอบตัวนักเรียน ทั่วไป 22 มี.ค. 67
7 กำหนดเวลาการรับมอบตัวนักเรียน ทั่วไป 22 มี.ค. 67
8 ประกาศ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ทั่วไป 19 มี.ค. 67
9 ประกาศการจัดสอบจัดห้องเรียน ม.1 ทั่วไป 18 มี.ค. 67
10 การสอบจัดห้องเรียนและมอบตัว ทั่วไป 11 มี.ค. 67
11 ปฏิทินสำหรับนักเรียน 2-2566 ทั่วไป 4 มี.ค. 67
12 ประกาศรายชื่อรับนักเรียน ม.4 ทั่วไป 28 ก.พ. 67
13 การจัดสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 22 ก.พ. 67
14 ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 12 ก.พ. 67
15 Open House ทั่วไป 10 ก.พ. 67
16 ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดบ้านวิชาการ ทั่วไป 31 ม.ค. 67
17 สอบกลางภาค 2/2566 ทั่วไป 25 ธ.ค. 66
18 ฉลาดรู้วิทย์ ฉลาดคิดคณิต ปี2 ทั่วไป 22 ธ.ค. 66
19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 31 ต.ค. 66
20 ตารางเรียน 2-2566 ทั่วไป 26 ต.ค. 66
21 แสดงความยินดี ทั่วไป 11 ต.ค. 66
22 ปฏิทินการดำเนินงาน ทั่วไป 27 ก.ย. 66
23 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 23 พ.ค. 66
24 แจ้งเปิดเรียน ทั่วไป 16 พ.ค. 66
25 กำหนดการปฐมนิเทศ ทั่วไป 9 พ.ค. 66
26 ตารางเรียน 1/2566 ทั่วไป 9 พ.ค. 66
27 Back to school ทั่วไป 2 พ.ค. 66
28 แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ทั่วไป 25 เม.ย. 66
29 ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัว ทั่วไป 5 เม.ย. 66
30 เยี่ยมค่ายก๋องปู่จา 2566 ทั่วไป 4 เม.ย. 66
31 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทั่วไป 22 มี.ค. 66
32 ประกาศผลการคัดเลือกเข้ากลุ่มเรียน ม.4 ทั่วไป 9 มี.ค. 66
33 ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ทั่วไป 9 มี.ค. 66
34 การดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ทั่วไป 3 มี.ค. 66
35 โครงการวังเหนือวิทยาร่วมใจแก้ไข 0,ร,มส และ มผ ทั่วไป 3 มี.ค. 66
36 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 2566 ทั่วไป 21 ก.พ. 66
37 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 9 ก.พ. 66
38 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องใจวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี โรงเรียนวังเหนือวิทยา ทั่วไป 13 ธ.ค. 65
39 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 24 ต.ค. 65
40 ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยาเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ทั่วไป 21 ต.ค. 65
41 การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 ส.ค. 65
42 ผลงานด้านแข่งขันกีฬาเปตองชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2565 ทั่วไป 9 ส.ค. 65
43 ผลการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง กีฬานักเรียน ปี 2565 ทั่วไป 8 ส.ค. 65
44 เชิญชวนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวันรพี ทั่วไป 18 ก.ค. 65
45 โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
46 ตารางห้องเรียนประจำ ทั่วไป 11 พ.ค. 65
47 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 11 พ.ค. 65
48 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ทั่วไป 5 พ.ค. 65
49 มอบตัวนักเรียน(เพิ่ม) ทั่วไป 3 พ.ค. 65
50 โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ทั่วไป 8 เม.ย. 65
51 ประกาศรายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ทั่วไป 5 เม.ย. 65
52 ประชาสัมพันธ์การรับมอบตัว ทั่วไป 29 มี.ค. 65
53 ประกาศรายชื่อและมอบตัว ทั่วไป 23 มี.ค. 65
54 ระบบรับสมัครนักเรียน ทั่วไป 9 มี.ค. 65
55 ประกาศ ทั่วไป 8 มี.ค. 65
56 การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 7 มี.ค. 65
57 ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยา ทั่วไป 27 ก.พ. 65
58 ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยา ทั่วไป 18 ก.พ. 65
59 รับสมัครนักเรียน ม.1,4 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 ก.พ. 65
60 ประกาศ ทั่วไป 22 ม.ค. 65
61 ประกาศ ทั่วไป 16 ม.ค. 65
62 ประกาศ ทั่วไป 7 ม.ค. 65
63 ประกาศ ทั่วไป 31 ธ.ค. 64
64 ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ทั่วไป 18 พ.ย 64
65 ประกาศ ทั่วไป 11 พ.ย 64
66 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 5 พ.ย 64
67 ประกาศ ทั่วไป 29 ต.ค. 64
68 การชำระเงินระดมทรัพยากร ทั่วไป 27 ต.ค. 64
69 ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 26 ต.ค. 64
70 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 24 ต.ค. 64
71 รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ทั่วไป 3 ก.ย. 64
72 ประกาศจัดการเรียนการสอนชดเชย ทั่วไป 19 ส.ค. 64
73 การช่วยเหลือนักเรียน ทั่วไป 19 ส.ค. 64
74 ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยา ทั่วไป 11 มิ.ย. 64
75 แจ้งแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ม.1,4 ทั่วไป 25 พ.ค. 64
76 แจ้งผังการรับมอบตัวนักเรียน ทั่วไป 18 พ.ค. 64
77 ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ทั่วไป 7 พ.ค. 64
78 ประกาศยกเลิกการสอบจัดกลุ่มเรียน ทั่วไป 1 พ.ค. 64
79 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ทั่วไป 28 เม.ย. 64
80 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ทั่วไป 28 เม.ย. 64
81 รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ทั่วไป 17 เม.ย. 64
82 การรับ ปพ.1 และ ปพ.2 ทั่วไป 17 เม.ย. 64
83 บริการใบสมัครศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ทั่วไป 25 มี.ค. 64
84 ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 25 ก.พ. 64
85 พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร ทั่วไป 25 ก.พ. 64
86 ยินดีกับนักเรียนแผนภาษาญี่ปุ่น สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5 ทั่วไป 15 ก.พ. 64
87 แนวปฏิบัติในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid ? 19) ทั่วไป 26 มิ.ย. 63
88 ช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์ ทั่วไป 17 พ.ค. 63