อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2566

โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรม Multi Languages Camp

กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน เปิดโลกเรียนรู้สู่ชุมชน

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเเละมารยาทไทยประจำปีการศึกษา 2565

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรม สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูครูกวี ประจำปี2565

กิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ประจำปีการศึกษา 2565

การอบรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมร้อง เล่น เต้น วาดตกแต่งห้องเรียน

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565

วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 52 ปี

การประเมินนิเทศ พร้อมรับนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

งานเกษียณอายุราชการ คุณครูจักริน พานทอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีผ่านระบบ ICT ในปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2563

การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่

กิจกรรมสอบนักธรรมตรี โท เอก

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมพี่ชวนเดินน้องเชิญวิ่ง 51 ปีวังเหนือวิทยามินิมาราธอนครั้งที่ 2

ทำบุญเปิดป้ายและทอดผ้าป่าสามัคคี หอประชุม 50 ปี

กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักจิตสำนึกต่อยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมติวพิชิต TCAS , O-net และ 9 วิชาสามัญสังคม

พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร ผกท.(พ),ผกท. และมอบทุนการศึกษา นศท. ศฝ. นศท. มทบ. 32

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบงานบริหารและการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรมแนะแนว WiL : โรงเรียนในโรงงาน ( Work- Integrated Learning )

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมมอบรางวัล "คนดีศรีชาววัง" ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2564

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 51 ปีโรงเรียนวังเหนือวิทยา

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ต้อนรับบุคลากรครูย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พิธีไหว้ครูและพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ต้อนรับบุคลากรครูย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา และการศึกษาดูงานห้องสมุด

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมจิตอาสา 904

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร

โรงเรียนวังเหนือวิทยา ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 3 ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับครูจักรินทร์ จอมแก้ว เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมลดร้ายขยายดี ปีที่ 6

มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

กิจกรรม วัฒนธรรมพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 2563

กิจกรรมปันรักษ์ให้ป่า สร้างฝายให้น้ำ

จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

ค่ายรักการอ่าน ผ่านพระจริยวัตร

ศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

กิจกรรม Naris Science Week 2020

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวัยรุ่นสดใสห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

รด.จิตอาสา ช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในอำเภอวังเหนือ

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

กีฬาสี62

โครงการ #ปันรักษ์ให้ป่าสร้างฝายให้น้ำ

ค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด [สหวิทยาเขตพญาวัง] วันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์

นายสมชาย ใจไหว รองผู้อำนวยโรงเรียนวังเหนือวิทยานำคณะผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี กองลูกเสือและเนตรนารีทำพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

พิธีเปิด ขบวนพาเหรด กรีฑากีฬาและ พิธีปิด กีฬาภายในประจำปีการศึกษา2561 วันที่7พ.ย.61

วันที่? 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยาเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 /2561 และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรีย

ฝึกศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 พันเอกเกรียงศักดิ์ ปักคำไทย พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมามอบเลขชั้นปี ผ้าพันคอ และชุดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี

นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา เป็นประธานเปิดงาน

ทีมงานสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 และ 2560 ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี และ ชุมนุมสภานักเรียนเยาวชนสร้างชาติโรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมกันทำกิจกรรม

ค่ายคณิตศาสตร์ 61

นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา นำคณะครูบุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษาพระราชทาน โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังห

นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ

คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

โรงเรียนวังเหนือวิทยา พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนวังเหนือวิทยา เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

นำเสนอหลักสูตรไฟฟ้ากำลัง เนื่องในมหกรรมการคัดเลือกหลักสูตรการศึกษา ระดับปฐมวัยและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานศึกษาธ

วันไหว้ครู 2561

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์

โรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" (World No Tobacco Day) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่แก่ประชาชนในเขตอำเภอวังเหนือ วันที่

รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน