จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่

โรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม จัดอบรมในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ณ ห้องประชุมศรีพฤกษ์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา