กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนวังเหนือ จัดกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563