ทำบุญเปิดป้ายและทอดผ้าป่าสามัคคี หอประชุม 50 ปี

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.ลำปาง-ลำพูน และนายธีรศักดิ์ สืบสุติน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลป.3 ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายและทอดผ้าป่าสามัคคี หอประชุม 50 ปี