กิจกรรมพี่ชวนเดินน้องเชิญวิ่ง 51 ปีวังเหนือวิทยามินิมาราธอนครั้งที่ 2

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นายดำรงค์ ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กล่าวรายงานกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลวังเหนือวิทยา Walk and run ต่อประธานในพิธี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา