กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงการใช้สิทธิ์ และการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยในโรงเรียน