กิจกรรมสอบนักธรรมตรี โท เอก

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ได้มีการจัดการสอบนักธรรมตรี โท เอก ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา และโรงเรียนในสังกัดอำเภอวังเหนือ รวมทั้งบุคลากรทั่วไปที่สนใจสอบ