กิจกรรมติวพิชิต TCAS , O-net และ 9 วิชาสามัญสังคม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมติวพิชิต TCAS , O-net และ 9 วิชาสามัญ โดยครูปุ๊สับแหลก จากสถาบันกวดวิชาครูปุ๊ติวเตอร์เชียงใหม่