พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร ผกท.(พ),ผกท. และมอบทุนการศึกษา นศท. ศฝ. นศท. มทบ. 32

พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร ผกท.(พ),ผกท. และมอบทุนการศึกษา นศท. ศฝ.นศท.มทบ.32 เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564, 1400 ศฝ.นศท.มทบ.32 ได้จัดทำพิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร ผกท.(พ),ผกท. และมอบทุนการศึกษา นศท. ประจำปีการศึกษา 2563 มีผกท.(พ), ผกท. และนศท.ร่วมพิธี จำนวน120 นาย จาก 63 สถานศึกษาวิชาทหาร ณ สโมสรนายทหาร ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมี พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากูล ผบ.มทบ.32 เป็นประธานในพิธีฯ ทางโรงเรียนวังเหนือวิทยาได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น จาก มทบ.32 โดยผกท.พิเศษ ดำรงค์ ตุลาสืบ ได้นำคณะผกท.เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวครับ