กิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ร่วมกับโรงเรียนวังเหนือวิทยา จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้อาคารเรียน เพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนวังเหนือวิทยา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564