กิจกรรมมอบรางวัล "คนดีศรีชาววัง" ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 ได้รับเกียรติจาก นางสิริประทุม โตนะโพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหานงานบุคคล และนายปรัชญ์ มาวิเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไป มอบรางวัล