กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 51 ปีโรงเรียนวังเหนือวิทยา

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวันที่ 16 ธันวาคม ซึ่งได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องทุก ๆ ปี และในปีนี้โรงเรียนวังเหนือวิทยาก่อตั้งมาได้ 51 ปี ถือว่าเป็นกิจกรรมดี ๆ อีกหนึ่งกิจกรรมที่รั้วม่วง-ขาวทุกคนภูมิใจ