พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายดำรงค์ ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563