พิธีไหว้ครูและพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย พันธุ์สันติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพิธีการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ฝึกย่อยอำเภอวังเหนือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง