กิจกรรมจิตอาสา 904

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายของจิตอาสา 904 จังหวัดลำปาง