โรงเรียนวังเหนือวิทยา ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 3 ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา พร้อมทั้งบุคลากรจากหลาย ๆ โรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสิริประทุม โตนะโพ , นายปรัชญ์ มาวิเลิศ และนายสมชาย พันธุ์สันติกุล