ขอแสดงความยินดีกับครูจักรินทร์ จอมแก้ว เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมงานแสดงความยินดีกับครูจักรินทร์ จอมแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง