ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนอำเภอวังเหนือ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ถนนและบริเวณริมแม่น้ำวัง