มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 72 ราย พร้อมด้วยผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีพฤกษ์ โดยงานแนะแนว กลุ่มงานบริหารวิชาการ นำทีมโดยนายดำรงค์ ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา