กิจกรรมลดร้ายขยายดี ปีที่ 6

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานกิจการนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมลดร้ายขยายดี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 มีการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง และการเต้น Cover Dance เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563