กิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 28 กันยายน 2563 คณะกรรมการสภานักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการ เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และคณะวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้จากกลุ่มผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เรือนเพาะชำ