กิจกรรมปันรักษ์ให้ป่า สร้างฝายให้น้ำ

วันที่ 26 กันยายน 2563 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน บ้านฮ่าง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ