การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 2563

ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนวังเหนือวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 2563