จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

ในวันที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนวังเหนือวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ณ หอประชุมโรงเรียนวังเหนือวิทยา