กิจกรรม Naris Science Week 2020

เมื่อวันที่ 17-23 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานดาราศาสตร์ สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่