กิจกรรมวัยรุ่นสดใสห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 ทางโรงพยาบาลวังเหนือ ได้มากิจกรรมวัยรุ่นสดใสห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีพฤกษ์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา