รด.จิตอาสา ช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในอำเภอวังเหนือ

วันที่ 4 โรงเรียนวังเหนือวิทยา ได้เข้าร่วมกับ ศฝ.นศท.มทบ.32 ,กรมการปกครองอำเภอวังเหนือ ,หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอวังเหนือ และประชาชนจิตอาสาอำเภอวังเหนือ ในการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ราชการ วัด และบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือและในวันที่6 สิงหาคม 2563 รด.จิตอาสาโรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมกับสมาคมกู้ภัยวังเหนือในการจัดของที่ได้จากการบริจาคเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัยและ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลบ้านใหม่ในการทำความสะอาดถนนริมแม่น้ำวังที่ได้รับเสียหายจากเหตุอุทกภัย